In stock

Domovy lesných zvierat – študijný materiál

Domovy známych lesných zvierat predstavené hravou formou pre všetkých škôlkarov, učiteľov MŠ a lesnej škôlky, i rodičov, ktorí svoje deti vzdelávajú doma.

2,99 

Študijný PDF materiál predstavuje deťom domovy známych lesných zvierat hravou formou. Využijete ho pri domácom vzdelávaní (homeschooling) a rovnako pomôže každej pani učiteľke či pánovi učiteľovi.

PDF materiál Domovy lesných zvierat obsahuje 24 strán na ktorých nájdete:

  • informácie o najbežnejších typoch domovov lesných zvierat, akými sú napríklad brloh, nora či dutina stromu,
  • plagát s obrázkami a názvami domovov lesných zvierat,
  • 3-zložkové kartičky,
  • úlohy na precvičenie,
  • kvíz,
  • pexeso,
  • kartičky na párovanie zvieratka a jeho domčeka,
  • pásiky s obrázkom na nastrihanie.

Pozrite si aj plagát, ktorý zobrazuje životný cyklus líšky obyčajnej vo formáte A3.

Copyright © Silvia Strežová 2023
Všetky práva vyhradené. Tento produkt podlieha autorským právam. Beriem na vedomie, že bez výslovného písomného súhlasu autora nemôžem tento produkt ani akúkoľvek jeho časť redistribuovať, upravovať, ďalej predávať ani nikde zverejňovať. Tento produkt je určený na jedno použitie. Môžem si vytvárať kópie pre osobné použitie.