In stock

FARMA – študijný materiál

Farma je študijný materiál, ktorý pomáha deťom pochopiť, v čom sú pre nás farmy dôležité, aké plodiny a ktoré zvieratá sa tam chovajú.

3,99 

Farma – aké je to miesto? Čo sa tam deje? Kto na farme žije a ako to tam vyzerá v rôznych obdobiach roka? Študijný materiál prináša odpovede nielen na nieto otázky. PDF plné krásnych realisticky maľovaných obrázkov zvierat a farmárskych produktov pomáha deťom pochopiť, v čom sú pre nás farmy dôležité, aké plodiny a ktoré zvieratá sa tam chovajú, a čo farmárčenie obnáša.

Farma – študijný materiál je vhodný pre materské školy i ako podpora vyučovania prvého a druhého ročníka základnej školy. PDF je taktiež výborným doplnkom domáceho vzdelávania (homeschooling).

Čo FARMA – študijný materiál obsahuje?

  • Info karty (16 ks), ktoré deťom objasňujú, čo to farma je, kto sú farmári i čo sa na farme deje v priebehu roka. Tieto karty ponúkajú tiež informácie o zvieratách chovaných na farme a o tom, prečo sú dôležité.
  • Kartičky s obrázkami a názvami zvierat, ktoré bežne nájdeme na farme (24 ks). Deti sa vďaka týmto kartičkám naučia pomenovať samicu a samca známych druhov farmárskych zvierat a tiež ich mláďatá.
  • Plagáty vo formáte A4, ktoré predstavia deťom ovocie a zeleninu, bylinky z farmy i farmárske mliečne výrobky (6 ks).
  • 1 plagát životného cyklu kravy s popiskami.
  • 1 plagát rastu paradajky s doplnkovými kartičkami (8 ks).

Copyright © Silvia Strežová 2023
Všetky práva vyhradené. Tento produkt podlieha autorským právam. Beriem na vedomie, že bez výslovného písomného súhlasu autora nemôžem tento produkt ani akúkoľvek jeho časť redistribuovať, upravovať, ďalej predávať ani nikde zverejňovať. Tento produkt je určený na jedno použitie. Môžem si vytvárať kópie pre osobné použitie.