In stock

Motýľ: životný cyklus – vystrihovanie z papiera

Motýľ – preskúmajte fázy jeho životného cyklu s touto zábavnou papierovou aktivitou, ktorú využijete ako v MŠ a ZŠ, tak v ŠKD i pri domácom vzdelávaní.

1,19 

Motýľ – preskúmajte spolu s deťmi fázy jeho životného cyklu s touto zábavnou papierovou aktivitou, ktorú využijete ako v materskej a základnej škole, tak v ŠKD i pri domácom vzdelávaní (homeschoolig).

PDF obsahuje aktivitu na jednej strane veľkosti A4, pri ktorej deti vyfarbujú, strihajú a lepia, a zároveň sa učia o životnom cykle motýľa a jeho metamorfóze.

Narcis – ako na to?

  1. Vytlačte si čiernobielu šablónu na papier veľkosti A4, a poproste deti, aby si krídla motýľa vyfarbili.
  2. Jednotlivé etapy životného cyklu motýľa už sú farebné – preto poproste deti, aby ich z tabuľky vystrihli a zoradili do správneho poradia.
  3. Následne si tieto obrázky s fázami životného cyklu motýľa deti nalepia na správne miesto na šablóne (označené číslom).
  4. Celú šablónu si po obvode vystrihnite a zložte podľa inštrukcií (ku skladaniu nájdete v šablóne zapísané jednoduché pokyny). Výsledkom bude harmonika zložená tak, že 2 polovice tela motýľa sa spoja. Keď ich jemne roztiahnete, odhalia sa fázy životného cyklu, ktoré sú ukryté vo vnútri.

Zajímate sa o životné cykly v prírode? Pozrite si aj ďalšie materiály na túto tému.

Copyright © Silvia Strežová 2023
Všetky práva vyhradené. Tento produkt podlieha autorským právam. Beriem na vedomie, že bez výslovného písomného súhlasu autora nemôžem tento produkt ani akúkoľvek jeho časť redistribuovať, upravovať, ďalej predávať ani nikde zverejňovať. Tento produkt je určený na jedno použitie. Môžem si vytvárať kópie pre osobné použitie.