In stock

Narcis: životný cyklus – vystrihovanie z papiera

Narcis – preskúmajte fázy jeho životného cyklu s touto zábavnou papierovou aktivitou, ktorú využijete ako v MŠ a ZŠ, tak v ŠKD i pri domácom vzdelávaní.

1,49 

Narcis – preskúmajte spolu s deťmi fázy jeho životného cyklu s touto zábavnou papierovou aktivitou, ktorú využijete ako v materskej a základnej škole, tak v ŠKD i pri domácom vzdelávaní (homeschoolig).

Túto papierovú aktivitu využijete aj pri príležitosti Dňa narcisov.

PDF obsahuje aktivitu, pri ktorej deti vyfarbujú, strihajú a lepia, a zároveň sa učia o jarnej rastline a jej životnom cykle.

Narcis – ako na to?

  1. Vytlačte si čiernobielu šablónu na papier veľkosti A4, a poproste deti, aby si hlávku kvetu vyfarbili na žlto.
  2. Jednotlivé etapy životného cyklu narcisu už sú farebné – preto poproste deti, aby ich z tabuľky vystrihli a zoradili do správneho poradia.
  3. Následne si tieto obrázky s fázami životného cyklu narcisu deti nalepia na správne miesto na šablóne (označené číslom).
  4. Celú šablónu si po obvode vystrihnite a zložte podľa inštrukcií (ku skladaniu nájdete v šablóne zapísané jednoduché pokyny). Výsledkom bude harmonika zložená tak, že 2 polovice kvetu narcisu sa spoja. Keď ich jemne roztiahnete, odhalia sa fázy životného cyklu, ktoré sú ukryté vo vnútri.

Zajímate sa o narcis? Pozrite si aj pracovné listy Ja som Narcis.

Copyright © Silvia Strežová 2023
Všetky práva vyhradené. Tento produkt podlieha autorským právam. Beriem na vedomie, že bez výslovného písomného súhlasu autora nemôžem tento produkt ani akúkoľvek jeho časť redistribuovať, upravovať, ďalej predávať ani nikde zverejňovať. Tento produkt je určený na jedno použitie. Môžem si vytvárať kópie pre osobné použitie.