In stock

Ezop: O včelárovi a jeho včelách – čítanie s porozumením (Svetový deň včiel)

Svetový deň včiel – prečítajte si s deťmi Ezopovu bájku o včelárovi a jeho včelách a vysvetlite im, že prvý dojem nás môže často klamať.

2,99 

Svetový deň včiel – prečítajte si s deťmi Ezopovu bájku o včelárovi a jeho včelách. Vysvetlite deťom prostredníctvom tohto príbehu, že prvý dojem nás môže často klamať.

Po prečítaní príbehu si deti vďaka pracovným listom, ktoré nájdete v PDF, precvičia porozumenie – materiál obsahuje kvízové otázky i námety na diskusiu. Zahráte si aj pexeso a tiež poskladáte obrázok z nastrihaných pásikov. Precvičte si počítanie a ešte viac vďaka tomuto edukačnému PDF materiálu, ktorý obsahuje 13 strán vo veľkosti A4.
Materiál využijete v škôlke i pri domácom vzdelávaní (homeschooling). Využite toto PDF ako podporu témy Svetový deň včiel. Ezopova bájka určite zaujme aj staršie deti.

PDF Ezop: O včelárovi a jeho včelách obsahuje 13 strán:

  • O včelárovi a jeho včelách – Ezopova bájka (príbeh), 
  • čítanie s porozumením – otázky týkajúce sa príbehu + námety na diskusiu,
  • puzzle a pexeso,
  • čo nasleduje ako ďalšie v poradí,
  • abeceda a číselný rad,
  • dve úlohy na počítanie.

Prečo by sme mali trénovať čítanie s porozumením?

Pracovné listy sa zameriavajú na čítanie s porozumením a deťom už od raného veku pomôžu rozvíjať schopnosti kritického myslenia a zároveň zlepšia ich schopnosti uvažovania. Pracovné listy k príbehu O troch prasiatkach zlepšujú gramotnosť detí predškolského a školského veku.

Ak si chcete precvičiť čítanie s porozumením, pozrite si aj ďalšie podobne spracované príbehy.

Copyright © Silvia Strežová 2023
Všetky práva vyhradené. Tento produkt podlieha autorským právam. Beriem na vedomie, že bez výslovného písomného súhlasu autora nemôžem tento produkt ani akúkoľvek jeho časť redistribuovať, upravovať, ďalej predávať ani nikde zverejňovať. Tento produkt je určený na jedno použitie. Môžem si vytvárať kópie pre osobné použitie.