In stock

Veľkonočné pracovné listy a aktivity pre škôlkarov – UKÁŽKA ZADARMO

Veľkonočné pracovné listy – ukážka zadarmo obsahuje 4 strany zamerané na strihanie a lepenie pre všetkých šikovných škôlkarov!

0,00 

Ukážka z PDF Veľkonočné pracovné listy ZADARMO so 4 stranami zameraná na strihanie a lepenie. Jednoducho si pridajte tento materiál do košíka a „zakúpte“ zadarmo 🙂

Pozrite si Veľkonočné pracovné listy – PDF plné zábavných úloh a hier pre deti vo veku 3 – 6 rokov.

PDF Veľkonočné pracovné listy ZADARMO má jednu stranu s hrou A3 a 42 strán A4, na ktorých nájdete:

 •  jednoduchú spoločenskú hru pre najmenšie deti, ktoré sa s hraním spoločenských hier ešte len oboznamujú,
 • úlohy na hľadanie správnej cesty a tiež bludiská,
 • úlohy na priraďovanie tieňov a párovanie,
 • úlohy na určenie obrázka, ktorý nasleduje ako ďalší v poradí,
 • matematické úlohy,
 • úlohy na hľadanie rozdielov a úlohy na hľadanie rovnakých obrázkov,
 • úlohy na strihanie a lepenie,
 • sudoku a pexeso.

Prečo sú pracovné listy také populárne? Pretože deťom prinášajú množstvo benefitov:

 • Prvé učenie – vďaka pracovným listom sa deti učia bez toho, aby vôbec vedeli, že sa učia. Dokážu robiť a hovoriť veci, ktoré by im inak možno pripadali náročné.
 • Logické cvičenia – pracovné listy povzbudzujú deti, aby sa do úloh zapájali samostatne a hľadali tak riešenie samy. Rozvíjajú u detí logiku. Pomocou pracovných listov deti učíme myslieť. Ich logické myslenie sa rozvíja práve vtedy, keď sa samy snažia nájsť riešenia a odpovede.
 • Pokrývajú mnoho tém naraz – pracovné listy pokrývajú viacero tém naraz. Napríklad študijný materiál Kolobeh vody deti zábavnou formou učí o tom, ako voda putuje zo Zeme hore do obalkov a späť, no deti si zároveň precvičujú čítanie s porozumením, strihanie, poskladajú si puzzle či riešia matematické úlohy. Najlepšie na tom celom je, že vôbec nemajú pocit, že sa veľa učia.
 • Uľahčia prácu rodičom i učiteľom – niekedy je naozaj náročné zaujať deti tak, aby si samy sadli a zapojili sa do vzdelávacej aktivity. Pracovné listy sú výbornou pomôckou, ktorá oživí akúkoľvek aktivitu. Ak ich robíte doma, umožňujú vám kvalitne tráviť čas so svojimi deťmi, a zároveň ich vzdelávať.

Copyright © Silvia Strežová 2023
Všetky práva vyhradené. Tento produkt podlieha autorským právam. Beriem na vedomie, že bez výslovného písomného súhlasu autora nemôžem tento produkt ani akúkoľvek jeho časť redistribuovať, upravovať, ďalej predávať ani nikde zverejňovať. Tento produkt je určený na jedno použitie. Môžem si vytvárať kópie pre osobné použitie.