In stock

Vtáky

PDF materiál Vtáky deti naučí názvy základných častí tela vtáka a predstaví im 12 vtákov, s ktorými sa už určite stretli. Bonusom sú dve básničky.

2,49 

PDF materiál Vtáky deti naučí názvy základných častí tela vtáka a predstaví im 12 vtákov, s ktorými sa už určite stretli. Bonusom sú dve básničky.

Materiál vtáky využijete v materskej škole i lesnej škôlke, na hodinách prvouky či prírodovedy na základnej škole, ale aj ako podporu domáceho vzdelávania (homeschooling).

Čo PDF Vtáky obsahuje?

Na 6 stranách vo formáte A4 nájdete:

  • plagát Sýkorky bielolícej popisujúci základnú stavbu tela vtáka,
  • pexeso s 12 obrázkami známych vtákov,
  • 12 kartičiek s obrázkom a krátkou informáciou o danom vtákovi – sýkorka bielolíca, lastovička domová, ďateľ veľký, kačica divá, labuť hrbozobá, bocian biely, vrana túlavá, alka bielobradá, bažant poľovný (obyčajný), plamienka driemavá, čajka morská, dudok chocholnatý,
  • 2 básničky o bocianovi a lastovičke.

Zaujíma sa váš malý škôlkar o prírodu? Pozrite si aj ďalšie materiály pre materské školy.

Copyright © Silvia Strežová 2023
Všetky práva vyhradené. Tento produkt podlieha autorským právam. Beriem na vedomie, že bez výslovného písomného súhlasu autora nemôžem tento produkt ani akúkoľvek jeho časť redistribuovať, upravovať, ďalej predávať ani nikde zverejňovať. Tento produkt je určený na jedno použitie. Môžem si vytvárať kópie pre osobné použitie.