In stock

Životný cyklus žaby + plagát A3

PDF predstavuje deťom jednotlivé fázy životného cyklu žaby prostredníctvom pútavých maľovaných obrázkov a zaujímavých informácií.

2,99 

PDF Životný cyklus žaby predstavuje deťom jednotlivé fázy vývinu žaby prostredníctvom pútavých maľovaných obrázkov a zaujímavých informácií. Využijete ho v materskej škole, na hodinách prvouky i pri domácom vzdelávaní (homeschooling).

PDF obsahuje 6 strán vo formáte A4, na ktorých nájdete:

  • info o tom, čo je to metamorfóza a kde ju v prírode pozorujeme,
  • info o tom, akými základnými vývinovými štádiami prechádza žaba,
  • Životný cyklus žaby – info kartičky s obrázkom a popisom konkrétneho štádia (4 kartičky na jednej strane A4, spolu 6 kartičiek),
  • otázky týkajúce sa jednotlivých štádií vývinu žaby – úloha pre deti (žiakov),
  • úloha na strihanie a doplnenie vývinových fáz žaby do očíslovaných kruhov,
  • BONUS: plagát životného cyklu žaby vo formáte A3.

Pozrite si aj Životný cyklus ryby, motýľa, žaby a kury na týchto krásnych plagátoch.

Copyright © Silvia Strežová 2023
Všetky práva vyhradené. Tento produkt podlieha autorským právam. Beriem na vedomie, že bez výslovného písomného súhlasu autora nemôžem tento produkt ani akúkoľvek jeho časť redistribuovať, upravovať, ďalej predávať ani nikde zverejňovať. Tento produkt je určený na jedno použitie. Môžem si vytvárať kópie pre osobné použitie.