In stock

Aké je to číslo? Matematická hra pre deti

Matematická hra, vďaka ktorej si deti postupne osvoja rôzne matematické pojmy a naučia sa rýchlo porovnať 3 alebo 4 malé čísla.

2,39

Aké je to číslo? je matematická hra, vďaka ktorej si deti postupne osvoja rôzne matematické pojmy. Hra pomáha deťom rozvíjať schopnosť rýchlo porovnať 3 alebo 4 malé čísla. Hru využijete na hodinách matematiky a tiež v školskej družine. Rovnako ňou ako rodičia podporíte vzdelávanie vašich detí doma – zahrajte si ju spolu s deťmi ako spoločenskú hru.

Hra deti zaujme aj vďaka obrázku včelích plástov so včielkami, ktoré tvoria hernú dosku.

Ako sa matematická hra Aké je to číslo? hrá a čo budeme potrebovať?

  • náročnosť tejto matematickej hry je odstupňovaná – v PDF nájdeme variácie pre prvákov, druhákov, tretiakov a štvrtákov
  • hra podporuje schopnosť detí porovnávať 3 alebo 4 malé čísla, ktoré padnú po hode 3 alebo 4 hracích kociek
  • táto hra podporuje slovnú zásobu detí

K hre budeme potrebovať 10 šesťuholníkov v dvoch farbách (spolu 20), ktoré je si nastriháme (nájdeme ich v PDF) a 3 alebo 4 hracie kocky (podľa obtiažnosti).

Aké sú pravidlá?

  • Každý hráč striedavo hádže kockami a čísla, ktoré padnú, sčítava. Ak prvákom robí problém čísla sčítať, využijeme pomôcky, aby sme im to uľahčili. Nezabúdame, že ide v prvom rade o hru, ktorou sa snažíme dieťa učiť matematiku zábavnou formou (a neodradiť ho). Vymyslíme niečo, čo ho zaujme 🙂
  • Hráč si potom vyberie jeden šesťuholník na hracej ploche, ktorý sa zhoduje s výsledným súčtom a tento šesťuholník zakryje svojim farebným šesťuholníkom.
  • Hru ukončíme, keď sú všetky šesťuholníky zakryté.

PDF obsahuje:

  • podrobné pravidlá hry
  • farebné hracie šesťuholníky určené na vystrihnutie
  • hernú dosku

Zaujala vás táto detská hra? AK máte doma škôlkara, pozrite si aj jej verziu vhodné pre deti od približne 4 rokov.

Copyright © Silvia Strežová 2023
Všetky práva vyhradené. Tento produkt podlieha autorským právam. Beriem na vedomie, že bez výslovného písomného súhlasu autora nemôžem tento produkt ani akúkoľvek jeho časť redistribuovať, upravovať, ďalej predávať ani nikde zverejňovať. Tento produkt je určený na jedno použitie. Môžem si vytvárať kópie pre osobné použitie.