In stock

Aké je to číslo? Matematická hra pre škôlkarov ZADARMO

Matematická hra, vďaka ktorej si už aj malé deti osvoja rôzne matematické pojmy, a zároveň si rozvinú schopnosť rýchlo porovnať 2 malé čísla.

0,00

Aké je to číslo? je matematická hra pre škôlkarov, vďaka ktorej si už aj malé deti osvoja rôzne matematické pojmy. Deti sa naučia, čo znamená napríklad viac ako, menej ako, väčšie ako, menšie ako, alebo rovné. Hra pomáha deťom rozvíjať schopnosť rýchlo porovnať 2 malé čísla.

Hra deti zaujme aj vďaka obrázku včelích plástov so včielkami, ktoré tvoria hernú dosku.

Ako sa táto matematická hra pre škôlkarov hrá, a čo budeme potrebovať?

  • matematická hra je vhodná pre deti od približne 4 rokov
  • hra podporuje schopnosť detí porovnávať 2 malé čísla, ktoré padnú po hode 2 hracích kociek
  • táto hra podporuje slovnú zásobu – deti si osvoja pojmy ako väčšie ako, menšie ako, viac ako, menej ako, rovné, medzi

K hre budeme potrebovať 10 šesťuholníkov v dvoch farbách (spolu 20), ktoré je si nastriháme (nájdeme ich v PDF) a 2 hracie kocky.

Aké sú pravidlá?

  • Každý hráč striedavo hádže kockami a čísla, ktoré padnú, sčítava. Ak sa deti ešte len učia sčítavať čísla, pomôžeme im – počítame na prštekoch, sčítavame cestoviny, lentilky či drevené ovocie z kuchynky. Vymyslíme niečo, čo ich zaujme 🙂
  • Hráč si potom vyberie jeden šesťuholník na hracej ploche, ktorý sa zhoduje s výsledným súčtom a tento šesťuholník zakryje svojim farebným šesťuholníkom.
  • Hru ukončíme, keď sú všetky šesťuholníky zakryté.

PDF obsahuje:

  • podrobné pravidlá hry
  • farebné hracie šesťuholníky určené na vystrihnutie
  • hernú dosku

Zaujala vás táto detská hra? Pozrite si aj jej náročnejšie verzie vhodné pre deti na prvom stupni základnej školy.

Copyright © Silvia Strežová 2023
Všetky práva vyhradené. Tento produkt podlieha autorským právam. Beriem na vedomie, že bez výslovného písomného súhlasu autora nemôžem tento produkt ani akúkoľvek jeho časť redistribuovať, upravovať, ďalej predávať ani nikde zverejňovať. Tento produkt je určený na jedno použitie. Môžem si vytvárať kópie pre osobné použitie.