Čakáme na MIKULÁŠA - šablóna
Čakáme na MIKULÁŠA - šablóna
In stock

Čakáme na MIKULÁŠA – šablóna ZADARMO

Detičky každoročne túžobne očakávajú príchod Mikuláša. Ak sa aj vás neustále pýtajú, kedy už príde – pomôže Vám táto krásna šablóna 🙂

Detičky každoročne túžobne očakávajú nielen Vianoce, ale aj príchod Mikuláša. Ak sa aj vás neustále pýtajú, kedy už príde – pomôže Vám táto krásna šablóna 🙂

PDF obsahuje jednu stranu vo veľkosti A3 s obrázkom Mikuláša.

Šablónu si môžete vytlačiť aj na veľkosť A4, nalepte si ju na dvere či stenu. Taktiež si Mikuláša môžete obstrihať a nalepiť.

Úlohou detí je od 1. decembra každý deň vyfarbiť jedno koliesko na jeho brade. Spolu je ich tam 6, teda deti vyfarbujú do 6.12., kedy chodí Mikuláš.

Chýbajúce kolieska nemusíte len vyfarbovať, môžete do nich lepiť napr. vatové chumáče. Deťom, ktoré spoznávajú čísla, môžete do koliesok vpísať čísla 1 – 6 a poproste ich, aby každý deň vyhľadali koliesko s príslušným číslom a to vyfarbili. Kreativite sa medze nekladú!

Pozrite si aj ďalšie vianočné materiály.

Copyright © Silvia Strežová 2023Všetky práva vyhradené. Tento produkt podlieha autorským právam. Beriem na vedomie, že bez výslovného písomného súhlasu autora nemôžem tento produkt ani akúkoľvek jeho časť redistribuovať, upravovať, ďalej predávať ani nikde zverejňovať. Tento produkt je určený na jedno použitie. Môžem si vytvárať kópie pre osobné použitie.