In stock

Čokoládový labyrint – pracovný list pre žiakov prvého stupňa ZŠ

Čokoláda – kto by ju nemiloval, že? Vypracujte s deťmi pri príležitosti Medzinárodného dňa čokolády tento pracovný list vhodný pre žiakov prvého stupňa ZŠ.

0,39

Čokoláda – kto by ju nemiloval, že? Vypracujte s deťmi pri príležitosti Medzinárodného dňa čokolády (13. september) tento pracovný list vhodný pre žiakov prvého stupňa ZŠ.

PDF pracovný list so sladkými ilustráciami vám pomôže podporiť vaše deti pri samoštúdiu a domácom vzdelávaní (homeschooling). Vďaka tomuto PDF si spolu s deťmi precvičíte ich v škole nadobudnuté vedomosti hravou formou u vás doma.

Tento pracovný list je špeciálne určený všetkým učiteľom na prvom stupni ZŠ a vychovávateľom v ŠKD.

Pracovný list Čokoládový labyrint je zostavený podľa 5 učebných oblastí:

  • vnímanie a pozornosť,
  • numerické myslenie,
  • pamäť,
  • priestorové porozumenie,
  • logické uvažovanie.

Pozrite si aj sadu 30 pracovných listov určených žiakom prvého stupňa ZŠ, alebo ďalšie materiály pre ZŠ.

Copyright © Silvia Strežová 2023
Všetky práva vyhradené. Tento produkt podlieha autorským právam. Beriem na vedomie, že bez výslovného písomného súhlasu autora nemôžem tento produkt ani akúkoľvek jeho časť redistribuovať, upravovať, ďalej predávať ani nikde zverejňovať. Tento produkt je určený na jedno použitie. Môžem si vytvárať kópie pre osobné použitie.