Deň a noc aktivita pre deti PDF
Deň a noc aktivita pre deti PDF pracovný list
In stock

Deň a Noc – aktivita pre škôlkarov

Deň a Noc – čo vidíme na oblohe počas dňa a čo tam určite nepatrí? Čo je na nebi v noci a sú aj veci, ktoré nájdeme na nebi aj cez deň aj v noci?

0,89

Deň a Noc – čo vidíme na oblohe počas dňa a čo tam určite nepatrí? Čo je na nebi v noci a sú aj veci, ktoré nájdeme na nebi aj cez deň aj v noci?

Odpovede na tieto otázky si precvičíte vďaka aktivite Deň a Noc. Poproste deti, aby priradili vystrihnuté kruhy s obrázkami na správne miesto na hárku podľa toho, či tieto obrázky vidíme na oblohe počas dňa, v noci, alebo aj v noci aj cez deň.

Materiál využijete v škôlke i pri domácom vzdelávaní (homeschooling). Využite toto PDF ako podporu témy Dňa Slnka.

Chcete s deťmi osláviť Deň Slnka? Pozrite si aj ďalšie moje materiály a aktivity na túto tému.

Túto aktivitu môžete využiť aj pri tvorbe activity booku pre vašich najmenších. Pozrite si aj ďalšie materiály vhodné pre najmenšie detičky (už od 1,5 roka).

Copyright © Silvia Strežová 2023
Všetky práva vyhradené. Tento produkt podlieha autorským právam. Beriem na vedomie, že bez výslovného písomného súhlasu autora nemôžem tento produkt ani akúkoľvek jeho časť redistribuovať, upravovať, ďalej predávať ani nikde zverejňovať. Tento produkt je určený na jedno použitie. Môžem si vytvárať kópie pre osobné použitie.