ucitelka ukazuje chlapcovi priklady dobreho a zleho spravania
dobre a zle spravanie PDF karticky
In stock

Dobré a zlé správanie + dobré spôsoby KARTIČKY

Dobré a zlé správanie, alebo ako rozlíšiť, čo je správne a čo nie? Naučte to deti vďaka týmto kartičkám, na ktorých navyše nájdete aj obrázkové príklady dobrých spôsobov.

2,79

Dobré a zlé správanie, alebo ako rozlíšiť, čo je správne a čo nie? Naučte to deti vďaka týmto kartičkám, na ktorých navyše nájdete aj obrázkové príklady dobrých spôsobov.

PDF obsahuje 14 strán vo formáte A4, na ktorých nájdete 28 kartičiek s obrázkami a farebne rozlíšeným textom. Žiadúce správanie je pomenované zelenou farbou, nežiadúce červenou.

Na kartičkách nájdete obrázky toho, čo sa robiť nemá – napríklad ťahať niekoho za vlasy, ubližovať slabším, ponižovať či zastrašovať druhých. Ale aj konanie, ktoré je správne – napríklad zastať sa slabších, zastaviť bitkára, alebo podržať dvere starším či poďakovať.

Kartičky vám pomôžu jednoduchým spôsobom demonštrovať správanie tých, ktorí šikanujú, ale i tých statočných, ktorí sa agresorovi postavia. Rovnako sa za pomoci kartičiek s deťmi krásne porozprávate o dobrých spôsoboch.

Pozrite si aj ďalšie kartičky v mojej ponuke.

Copyright © Silvia Strežová 2023
Všetky práva vyhradené. Tento produkt podlieha autorským právam. Beriem na vedomie, že bez výslovného písomného súhlasu autora nemôžem tento produkt ani akúkoľvek jeho časť redistribuovať, upravovať, ďalej predávať ani nikde zverejňovať. Tento produkt je určený na jedno použitie. Môžem si vytvárať kópie pre osobné použitie.