-30%
In stock

Ekologické počítanie 1 – 5

Ekologické počítanie pomôže deťom precvičiť si čísla 1 – 5. Využijete na tréning počítania a učenie čísel kdekoľvek ste.

0,76

PDF Ekologické počítanie pomôže deťom precvičiť si čísla 1 – 5. Využijete nielen na tréning matematiky doma, ale aj v škole a školskej družine. PDF je výborným doplnkom témy ekológie či Dňa Zeme.

PDF Ekologické počítanie obsahuje 3 strany A4 s 3 hárkami – kontrolný hárok, hárok s prázdnymi okienkami a hárok s kartičkami, ktoré je potrebné vystrihnúť. Na kartičkách nájdete maľované obrázky v EKO téme.

Rozprávajte sa s deťmi o ekológii a o tom, ako chrániť našu planétu. Pomôže vám s tým aj:

Copyright © Silvia Strežová 2023
Všetky práva vyhradené. Tento produkt podlieha autorským právam. Beriem na vedomie, že bez výslovného písomného súhlasu autora nemôžem tento produkt ani akúkoľvek jeho časť redistribuovať, upravovať, ďalej predávať ani nikde zverejňovať. Tento produkt je určený na jedno použitie. Môžem si vytvárať kópie pre osobné použitie.