emocie karticky s obrazkami pocitov
emocie karticky s obrazkami pocitov
emocie karticky s obrazkami pocitov
In stock

EMÓCIE kartičky

Emócie – naučiť sa pomenovať svoje pocity a vyrovnať sa s nimi je zručnosť, ktorú treba podporovať a učiť deti odmala. Tieto kartičky vám s tým pomôžu.

2,49

Emócie s nami dokážu niekedy poriadne zamávať. A platí to aj pre deti.  Naučiť sa pomenovať svoje pocity a vyrovnať sa s nimi je zručnosť, ktorú treba podporovať a učiť už deti v ranom veku.

Emocionálna identifikácia je schopnosť zdravo identifikovať a vyjadrovať svoje vlastné pocity, ale aj rozpoznať a vcítiť sa do pocitov druhých.

Tento PDF materiál vám pomôže deti naučiť nielen to, ako svoje pocity pomenovať, ale aj rozpoznať pocity iných.

Čo PDF Emócie obsahuje?

  • 12 malých kartičiek (4 kartičky na 1 strane A4) s obrázkom a pomenovaním emócie
  • 12 väčších kartičiek (2 kartičky na 1 strane A4) s obrázok a pomenovaním emócie
  • pracovný list na precvičenie
  • 3 pracovné listy na precvičenie, strihanie a skladanie

Prečo by sme mali deti naučiť rozpoznať pocity?

Okrem iného aj preto, že deti, ktoré dokážu rozpoznať a pomenovať svoje vlastné emócie, ich následne vedia aj lepšie spracovať a rozprávať o svojich pocitoch s inými ľuďmi. Navyše, tieto deti dokážu rovnako identifikovať aj emócie iných, vďaka čomu vedia posúdiť situáciu a primerane na ňu reagovať.

Tieto deti pomáhajú a podporujú súrodencov, priateľov a spolužiakov, keď sa napríklad cítia nešťastní, alebo sú smutní. Deti, ktoré vedia rozpoznávať emócie, prirodzene vytvárajú zdravšie a lepšie vzťahy v dospelosti.

Copyright © Silvia Strežová 2023
Všetky práva vyhradené. Tento produkt podlieha autorským právam. Beriem na vedomie, že bez výslovného písomného súhlasu autora nemôžem tento produkt ani akúkoľvek jeho časť redistribuovať, upravovať, ďalej predávať ani nikde zverejňovať. Tento produkt je určený na jedno použitie. Môžem si vytvárať kópie pre osobné použitie.