pracovný list vo veľkosti s matematickou úlohou na zistenie hodnoty obrázkov.
pracovné listy dopravné prostriedky zvieratká v pohybe zamerané na grafomotoriku detí
In stock

Hravá matematika – dopravné vozidlá – pracovný list pre žiakov prvého stupňa ZŠ

Hravé počítanie dopravných vozidiel na krásnych maľovaných obrázkoch – vypracujte s deťmi tento pracovný list vhodný pre žiakov prvého stupňa ZŠ.

0,39

Hravé počítanie dopravných vozidiel na krásnych maľovaných obrázkoch – vypracujte s deťmi tento pracovný list vhodný pre žiakov prvého stupňa ZŠ.

PDF Hravá matematika obsahuje 1 pracovný list vo veľkosti A4 s matematickou úlohou na zistenie hodnoty obrázkov.

Tento pracovný list je špeciálne určený všetkým učiteľom na prvom stupni ZŠ a vychovávateľom v ŠKD.

BONUS: vrámci Európskeho týždňa mobility k tomuto PDF získavate ZADARMO aj PDF Zvieratká v pohybe (23 strán A4) zamerané na grafomotoriku!

Pracovný list SUDOKU je zostavený podľa 5 učebných oblastí:

  • vnímanie a pozornosť,
  • numerické myslenie,
  • pamäť,
  • priestorové porozumenie,
  • logické uvažovanie.

Pozrite si aj sadu 30 pracovných listov určených žiakom prvého stupňa ZŠ, alebo ďalšie materiály pre ZŠ.

Copyright © Silvia Strežová 2023
Všetky práva vyhradené. Tento produkt podlieha autorským právam. Beriem na vedomie, že bez výslovného písomného súhlasu autora nemôžem tento produkt ani akúkoľvek jeho časť redistribuovať, upravovať, ďalej predávať ani nikde zverejňovať. Tento produkt je určený na jedno použitie. Môžem si vytvárať kópie pre osobné použitie.