HUBY - priraďovanie kartičiek k obrázku
HUBY - priraďovanie kartičiek k obrázku pdf
HUBY - priraďovanie kartičiek k obrázku pdf
In stock

HUBY – priraďovanie

HUBY – priraďovanie je aktivita pre deti od približne 2 rokov. Pozrite sa na predlohu – obrázok húb a nájdite medzi kartičkami tie správne!

2,09

Pozrite sa s deťmi na predlohu – obrázok húb a nájdite medzi kartičkami obrázky práve tých húb, ktoré vidíte na predlohe. Túto aktivitu môžete precvičovať s detičkami už od približne 2 rokov. Materiály využijete v jasliach či materskej škôlke, alebo pri domácom vyučovaní (homeschooling).

PDF HUBY – priraďovanie obsahuje 11 strán vo formáte A4, na ktorých nájdete:

  • 8 predlôh s obrázkom hríbov a prázdnymi políčkami, do ktorých je potrebné vložiť správne obrázky (kartičky) – obrázok (predloha) vždy pozostáva z 2 alebo 3 hríbov
  • 3 strany s malými kartičkami na vystrihnutie (spolu 22 kartičiek) – tu nájdete samostatné obrázky húb, ktoré priraďujete do políčok na predlohe.

Pozrite si aj ďalšie materiály k téme HUBY. 

Copyright © Silvia Strežová 2023
Všetky práva vyhradené. Tento produkt podlieha autorským právam. Beriem na vedomie, že bez výslovného písomného súhlasu autora nemôžem tento produkt ani akúkoľvek jeho časť redistribuovať, upravovať, ďalej predávať ani nikde zverejňovať. Tento produkt je určený na jedno použitie. Môžem si vytvárať kópie pre osobné použitie.