kartičky Jam mám, kto má? s krásnymi maľovanými obrázkami dopravných prostriedkov
kartičky Jam mám, kto má? s krásnymi maľovanými obrázkami dopravných prostriedkov
pracovné listy dopravné prostriedky zvieratká v pohybe zamerané na grafomotoriku detí
In stock

Ja mám, kto má? kartičky DOPRAVA

Zahrajte si počas oddychovej chvíľky hru Jam mám, kto má? s maľovanými obrázkami dopravných prostriedkov. Deti si precvičia slovnú zásobu a pozornosť.

Zahrajte si počas oddychovej chvíľky hru Jam mám, kto má? s krásnymi maľovanými obrázkami dopravných prostriedkov.

PDF obsahuje 7 strán vo veľkosti A4, na každej z nich nájdete 4 kartičky na vystrihnutie. Spolu teda 28 kartičiek s obrázkami dopravných prostriedkov.

Počas tejto hry si deti precvičia slovnú zásobu v téme doprava a tiež farby, postreh, pamäť a tiež sluchové a zrakové vnímanie.

Ako sa hra Ja mám, kto má? hrá?

TIP: Pre opakované použitie a dlhšiu živostnosť je kartičky vhodné zalaminovať.

Pravidlá:

1. Deťom rozdáme kartičky a určíme toho, kto hru začína.

2. Dieťa, ktoré hru začína, povie, aký dopravný prostriedok má na kartičke hore, a spýta sa, kto má dopravný prostriedok zobrazený na kartičke dole.  (napr. Ja mám autobus, kto má loď?)

3. Deti dávajú pozor a ten z nich, kto má daný (dopytovaný) dopravný prostriedok povie „Ja mám“ (napr. loď) a pýta sa ďalej na ďalšie vozidlo.

4. Kartičky na seba postupne nadväzujú.

5. TIP: Zahrajte si pri hraní domino – vytvorte na koberci miesto a poproste deti, aby prečítané kartičky ukladali postupne vedľa seba ako domino 🙂

BONUS: vrámci Európskeho týždňa mobility k tomuto PDF získavate ZADARMO aj PDF Zvieratká v pohybe (23 strán A4) zamerané na grafomotoriku!

Copyright © Silvia Strežová 2023
Všetky práva vyhradené. Tento produkt podlieha autorským právam. Beriem na vedomie, že bez výslovného písomného súhlasu autora nemôžem tento produkt ani akúkoľvek jeho časť redistribuovať, upravovať, ďalej predávať ani nikde zverejňovať. Tento produkt je určený na jedno použitie. Môžem si vytvárať kópie pre osobné použitie.