Jedlé huby - kartičky s obrázkami jedlých húb rastúcich na Slovensku, ich slovenským i latinským názvom.
Jedlé huby - kartičky s obrázkami jedlých húb rastúcich na Slovensku, ich slovenským i latinským názvom.
Jedlé huby - kartičky s obrázkami jedlých húb rastúcich na Slovensku, ich slovenským i latinským názvom.
Jedlé huby - kartičky s obrázkami jedlých húb rastúcich na Slovensku, ich slovenským i latinským názvom.
In stock

Jedlé huby – kartičky

Spoznajte jedlé huby rastúce na Slovensku vďaka týmto kartičkám, ktoré okrem obrázkov obsahujú aj slovenský a latinský názvom huby.

1,89

Kartičky vo formáte A5 s obrázkami jedlých húb rastúcich na Slovensku, ich slovenským i latinským názvom. Materiály využijete v materskej škôlke, ale i na základnej škole či pri domácom vyučovaní (homeschooling).

PDF Jedlé huby – kartičky obsahuje 8 strán vo formáte A4, na ktorých nájdete 15 kartičiek:

 • kozák osikový,
 • hríb smrekový,
 • lúčnica granátovočervená,
 • rýdzik smrekový,
 • kuriatko jedlé,
 • pečiarka poľná,
 • sírovec obyčajný,
 • plávka modrastá,
 • hliva ustricová,
 • bedľa vysoká,
 • rýdzik pravý,
 • sliziak mazľavý,
 • jelenka poprehýbaná,
 • smrčok jedlý,
 • podpňovka obyčajná.

Pozrite si aj ďalšie materiály k téme HUBY. 

Copyright © Silvia Strežová 2023
Všetky práva vyhradené. Tento produkt podlieha autorským právam. Beriem na vedomie, že bez výslovného písomného súhlasu autora nemôžem tento produkt ani akúkoľvek jeho časť redistribuovať, upravovať, ďalej predávať ani nikde zverejňovať. Tento produkt je určený na jedno použitie. Môžem si vytvárať kópie pre osobné použitie.