Úloha pre deti je vystrihnúť farebné kolieska a prilepiť ich na správne miesto na tele zvieratka. Detičky si precvičia strihanie, farby, pozornosť i presnosť.
Úloha pre deti je vystrihnúť farebné kolieska a prilepiť ich na správne miesto na tele zvieratka. Detičky si precvičia strihanie, farby, pozornosť i presnosť.
In stock

JESEŇ – vystrihni a nalep

Jeseň je už za dverami – privítajte ju touto krásnou aktivitou pre malých škôlkarov! Detičky si precvičia strihanie, farby, pozornosť i presnosť.

0,79

Jeseň je už za dverami – privítajte ju touto krásnou aktivitou pre malých škôlkarov!

Úlohou detí je vystrihnúť farebné kolieska a prilepiť ich na správne miesto na tele zvieratka. Detičky si precvičia strihanie, farby, pozornosť i presnosť.

PDF obsahuje 4 strany vo veľkosti A4 so 4 obrázkami jesenných zvieratiek. Na každé z nich deti strihajú a lepia 4 farebné kruhy – výrezy časti obrázka.

Tieto jesenné pracovné listy môžete zadať aj detičkám, ktoré ešte nevedia strihať – kolieska im vopred vystrihnite vy.

Pozrite si aj ďalšie PDF materiály týkajúce sa jesene.

Copyright © Silvia Strežová 2023
Všetky práva vyhradené. Tento produkt podlieha autorským právam. Beriem na vedomie, že bez výslovného písomného súhlasu autora nemôžem tento produkt ani akúkoľvek jeho časť redistribuovať, upravovať, ďalej predávať ani nikde zverejňovať. Tento produkt je určený na jedno použitie. Môžem si vytvárať kópie pre osobné použitie.