Jesenné pracovné listy zamerané na počítanie do 10
Jesenné pracovné listy zamerané na počítanie do 10
Jesenné omaľovánky lesné zvieratká pre malé deti
In stock

Jesenné počítanie + omaľovánky

Precvičte si počítanie do 10 zábavnou formou za pomoci milých lesných zvierat. V PDF nájdete pracovné listy a omaľovánky.

1,09

Precvičte si počítanie zábavnou formou za pomoci milých lesných zvierat.

PDF obsahuje 10 pracovných listov vo formáte A4, na ktorých nájdete veselé úlohy zamerané na počítanie do 10. Pracovné listy sú vhodné pre deti vo veku 4 – 6 rokov (niektoré úlohy zvládnu aj šikovné 3-ročné detičky). PDF využijete nielen v materskej škole, ale aj v rôznych centrách voľného času či doma.

Ako BONUS získate 4 strany s obrázkami týchto zvierat na vyfarbenie (omaľovánky).

Pozrite si aj ďalšie materiály na tému JESEŇ.

Copyright © Silvia Strežová 2023
Všetky práva vyhradené. Tento produkt podlieha autorským právam. Beriem na vedomie, že bez výslovného písomného súhlasu autora nemôžem tento produkt ani akúkoľvek jeho časť redistribuovať, upravovať, ďalej predávať ani nikde zverejňovať. Tento produkt je určený na jedno použitie. Môžem si vytvárať kópie pre osobné použitie.