jogové karty pre deti
jogové karty pre deti
In stock

Jogové karty pre deti

Jogové karty pre deti sú skvelým pomocníkom pre každého rodiča alebo učiteľa v škôlke i škole. Vďaka jogovým kartám si deti zlepšujú svoju rovnováhu, fyzickú i mentálnu silu, koordináciu tela a aeróbnu kapacitu.

1,79

Jogové karty pre deti sú skvelým pomocníkom pre každého rodiča alebo učiteľa v škôlke i škole. Vďaka jogovým kartám si deti zlepšujú svoju rovnováhu, fyzickú i mentálnu silu, koordináciu tela a aeróbnu kapacitu.

PDF obsahuje 9 strán vo formáte A4 a 12 jogových polôh. Karty majú dve veľkosti – 12 kariet na 3 stranách A4 a 12 kariet na 6 stranách veľkosti A4.

Ako využijem tieto jogové karty?

Ak si myslíte, že joga je len pre dospelých, mýlite sa. V skutočnosti dáva cvičenie jogy deťom veľmi dôležité životné zručnosti, ktoré im môžu pomôcť uspieť v živote. Vďaka krásne maľovaným obrázkom si tieto jogové kartičky zamilujú už najmenšie deti – či už cvičíte doma, alebo v škôlke.

Karty však veľmi ľahko zakomponujete aj do školského vyučovania – začnite hodinu krátkou rozcvičkou a skúste si s deťmi niektoré z póz, ktoré zobrazujú jogové karty. Deti si prekrvia celé telo a okysličia mozog, vďaka čomu budú počas hodiny sústredenejšie a zlepší sa celková atmosféra v triede.

Ako joga pomáha deťom?

  • Joga pomáha deťom zvládať úzkosť. Dychové cvičenia a relaxačné jogové techniky pomáhajú deťom pri zvládaní stresu. Schopnosť zdravým spôsobom odbúravať stres je veľmi dôležitá životná zručnosť. Ak si ju deti osvoja, veľmi im pomôže aj v dospelosti.
  • Joga podporuje emocionálnu stabilitu detí. Vďaka joge sa deti učia uvedomovať si prítomný okamih, a zároveň relaxujú a získavajú pokojný stav mysle, čo v konečnom dôsledku zlepšuje ich emocionálnu stabilitu.
  • Joga zvyšuje sebavedomie detí. Zdokonalenie niektorej z póz alebo zlepšenie rovnováhy a flexibility dáva už malým deťom pocit sebavedomia.
  • Joga zvyšuje vnímavosť tela a všímavosť detí. Skúšanie rôznych jogových pozícií pomáha deťom spoznávať svoje telo a pohyby, ktoré sú schopné robiť.
  • Joga zlepšuje koncentráciu a pamäť detí. Jednou z hlavných výhod detskej jogy je, že rôzne typy pohybov vyžadujú, aby sa deti sústredili. Zároveň si deti posilňujú pamäť, čo sa následne premietne aj do ich akademického výkonu.
  • Joga rozvíja silu a flexibilitu detí. Joga pomáha posilňovať rastúce telá detí a zlepšuje ich flexibilitu.
  • Joga učí disciplíne a znižuje impulzivitu. Joga dokáže znížiť nevhodné správanie detí v triede tým, že im poskytne fyzický priestor na vyjadrenie sa. Cvičenie jogy učí deti aj disciplíne.

Copyright © Silvia Strežová 2023
Všetky práva vyhradené. Tento produkt podlieha autorským právam. Beriem na vedomie, že bez výslovného písomného súhlasu autora nemôžem tento produkt ani akúkoľvek jeho časť redistribuovať, upravovať, ďalej predávať ani nikde zverejňovať. Tento produkt je určený na jedno použitie. Môžem si vytvárať kópie pre osobné použitie.