logopedička učí dieťa vysloviť slovo fúrik
logopedické cvičenia PDF pracovné listy
logopedické cvičenia PDF pracovné listy
logopedické cvičenia PDF pracovné listy
In stock

Logopédia: fixácia hlásky F

Logopedické cvičenia zamerané na fixáciu hlásky F v slovách a krátkych vetách. Pomôžu všetkým deťom, ktoré potrebujú popracovať na vyslovovaní hlásky F.

2,59

Logopedické cvičenia zamerané na fixáciu hlásky F v slovách a krátkych vetách. Pomôžu všetkým deťom, ktoré potrebujú popracovať na vyslovovaní hlásky F.

PDF obsahuje 3 pracovné listy:

  • 1 pracovný list, ktorý obsahuje obrázky slov, v ktorých sa hláska F nachádza v rôznych pozíciách slova,
  • 2 pracovné listy, ktoré obsahujú logopedické cvičenia zameran0 na opakovanie krátkych viet so slovami s hláskou F v rôznych polohách.

Ako s dieťaťom trénovať logopedické cvičenia?

  • Sadnite si oproti dieťaťu tak, aby videlo vaše ústa. Alebo si sadnite vedľa seba oproti zrkadlu. Základom je, aby dieťa videlo, ako ústami vyslovujete dané slová.
  • Začnite pracovným listom, ktorý obsahuje iba slová s hláskou F. Držte ho pred sebou a ukážte dieťaťu obrázok a pomenujte ho. Dieťa by malo pozorne sledovať vaše ústa a zopakovať slovo a pohyby úst a jazyka.
  • Ak už dieťa zvláda pracovný list so slovami, pokračujte s opakovaním viet. Postup je rovnaký – prečítajte dieťaťu (teraz) vetu a dbajte na to, aby sa po celý čas dívalo na vaše ústa a pohyby jazyka. Vety a slová vyslovujte pomaly a nebojte sa dať dôraz na hlásku F.
  • Logopedické cvičenia trénujte krátko – stačí pár minút. Ak ste napríklad od logopéda dostali usmernenie, že by ste mali trénovať 15 minút denne, radšej si tento čas rozložte na cvičenie dvakrát do dňa, pretože dieťa sa rýchlo unaví a nesústredené nebude schopné vyslovovať slová správne. Základom je dieťa nenútiť a netrénovať zbytočne dlho. Radšej viackrát počas dňa, no v kratších časových úsekoch.

Prípravné cvičenie k hláske F

Pred samotným tréningom za pomoci pracovných listov si spravte krátke prípravné cvičenie: spolu s dieťaťom fúkajte na ruku ako vietor fúú – fúú – fúú. Fúkanie skúste obmieňať a fúkať raz do vaty (a tým ju posúvať), inokedy fúkajte do balóna, vrtuľky či do vody.

Pozrite si aj pracovné listy zamerané na Rozvoj porozumenia.

Copyright © Silvia Strežová 2023
Všetky práva vyhradené. Tento produkt podlieha autorským právam. Beriem na vedomie, že bez výslovného písomného súhlasu autora nemôžem tento produkt ani akúkoľvek jeho časť redistribuovať, upravovať, ďalej predávať ani nikde zverejňovať. Tento produkt je určený na jedno použitie. Môžem si vytvárať kópie pre osobné použitie.