pracovné listy pre deti O troch prasiatkach
pracovné listy pre deti O troch prasiatkach
pracovné listy pre deti O troch prasiatkach
pracovné listy pre deti O troch prasiatkach
pracovné listy pre deti O troch prasiatkach
pracovné listy pre deti O troch prasiatkach
pracovné listy pre deti O troch prasiatkach
In stock

MAREC MESIAC KNIHY – O TROCH PRASIATKACH

Pracovné listy zamerané na precvičenie porozumenia textu – príbeh O troch prasiatkach. Pexeso, puzzle, kartičky s postavami a omnoho viac.

2,99

Príbeh O troch prasiatkach a zlom vlkovi pozná snáď každé dieťa. Ale skutočne mu aj rozumie?
Prečítajte si spolu s deťmi obľúbenú rozprávku O troch prasiatkach a precvičte si ich porozumenie príbehu. Vďaka pracovným listom obsiahnutým v tomto PDF si zahráte aj pexeso a tiež poskladáte puzzle. Precvičíte si počítanie a bystrým hlávkam sa určite zapáči úloha zameraná na tréning pozornosti.  To všetko a ešte viac vďaka tomuto edukačnému PDF materiálu, ktorý obsahuje 8 pracovných listov.
Materiál využijete ako v škôlke, tak aj na hodinách literatúry v škole alebo domácom vzdelávaní (homeschooling).

PDF O troch prasiatkach obsahuje 9 strán:

  • O troch prasiatkach – príbeh,
  • čítanie s porozumením – otázky týkajúce sa príbehu,
  • nájdi a spočítaj + tréning pozornosti,
  • puzzle,
  • pexeso,
  • kartičky s postavami z príbehu,
  • vystrihni obrázky a doplň správne poradie.

Prečo by sme mali trénovať čítanie s porozumením?

Pracovné listy sa zameriavajú na čítanie s porozumením a deťom už od raného veku pomôžu rozvíjať schopnosti kritického myslenia a zároveň zlepšia ich schopnosti uvažovania. Pracovné listy k príbehu O troch prasiatkach zlepšujú gramotnosť detí predškolského a školského veku.

V tejto sérii nájdete aj pracovné listy: Zlatovláska a tri medvede a Červená čiapočka.

Všetky tri príbehy si teraz môžete kúpiť vo výhodnom mega balíku!

Copyright © Silvia Strežová 2023
Všetky práva vyhradené. Tento produkt podlieha autorským právam. Beriem na vedomie, že bez výslovného písomného súhlasu autora nemôžem tento produkt ani akúkoľvek jeho časť redistribuovať, upravovať, ďalej predávať ani nikde zverejňovať. Tento produkt je určený na jedno použitie. Môžem si vytvárať kópie pre osobné použitie.