zlatovlaska a tri medvede
In stock

MAREC MESIAC KNIHY – ZLATOVLÁSKA A TRI MEDVEDE

Prečítajte si spolu s deťmi známy príbeh o Zlatovláske a troch medveďoch, precvičte si ich porozumenie príbehu, zahrajte pexeso či poskladajte puzzle. To všetko a ešte viac vďaka tomuto PDF súboru, ktorý obsahuje 8 pracovných listov. Materiál využijete ako v škôlke, tak aj na hodinách literatúry.

2,99

Zlatovláska a tri medvede – prečítajte si spolu s deťmi známy príbeh o dievčatku menom Zlatovláska, ktorá sa zatúla do domčeka, v ktorom žijú tri medvede. Pracovné listy deťom pomôžu precvičiť ich porozumenie príbehu vďaka obsiahnutému kvízu. Okrem toho PDF obsahuje aj kartičky vhodné na pexeso a tiež puzzle. To všetko a ešte viac vďaka tomuto PDF súboru, ktorý obsahuje 8 pracovných listov.
Materiál využijete ako v škôlke, tak aj na hodinách literatúry v škole alebo domácom vzdelávaní (homeschooling).

PDF Zlatovláska a tri medvede obsahuje 9 strán:

  • príbeh Zlatovláska a tri medvede
  • čítanie s porozumením – otázky týkajúce sa príbehu
  • nájdi a spočítaj + tréning pozornosti
  • puzzle
  • pexeso
  • kartičky s postavami z príbehu
  • vystrihni obrázky a doplň správne poradie

Prečo by sme mali trénovať čítanie s porozumením?

Pracovné listy sa zameriavajú na čítanie s porozumením a deťom už od raného veku pomôžu rozvíjať schopnosti kritického myslenia a zároveň zlepšia ich schopnosti uvažovania. Pracovné listy k príbehu Zlatovláska a tri medvede zlepšujú gramotnosť detí predškolského a školského veku.

V tejto sérii nájdete aj pracovné listy: Červená čiapočka a O troch prasiatkach.

Všetky tri príbehy nájdete aj vo výhodnom mega balíku!

Copyright © Silvia Strežová 2023
Všetky práva vyhradené. Tento produkt podlieha autorským právam. Beriem na vedomie, že bez výslovného písomného súhlasu autora nemôžem tento produkt ani akúkoľvek jeho časť redistribuovať, upravovať, ďalej predávať ani nikde zverejňovať. Tento produkt je určený na jedno použitie. Môžem si vytvárať kópie pre osobné použitie.