In stock

Medzinárodný deň mlieka – aktivita pre prvý stupeň ZŠ

Stiahnite si ZADARMO túto aktivitu určenú žiakom prvého stupňa ZŠ. Aktivita je vhodná ako doplnok témy Medzinárodný deň mlieka.

0,00

Stiahnite si ZADARMO túto aktivitu určenú žiakom prvého stupňa ZŠ. Aktivita je vhodná ako doplnok témy Medzinárodný deň mlieka, alebo farma (farmárske / mliečne výrobky).

PDF obsahuje 1 stranu A4 s úlohou na zapisovanie súradníc.

Úloha trénuje pozornosť, porozumenie, priestorovú orientáciu a zapisovanie súradníc.

PDF JE ZADARMO. Pozrite si aj ďalšie materiály určené pre žiakov prvého stupňa základnej školy.

Viac takýchto úloha nájdete v PDF – Pracovné listy pre prvý stupeň ZŠ.

Copyright © Silvia Strežová 2023
Všetky práva vyhradené. Tento produkt podlieha autorským právam. Beriem na vedomie, že bez výslovného písomného súhlasu autora nemôžem tento produkt ani akúkoľvek jeho časť redistribuovať, upravovať, ďalej predávať ani nikde zverejňovať. Tento produkt je určený na jedno použitie. Môžem si vytvárať kópie pre osobné použitie.