pracovný list s obrázkami morských panien zameraný na počítanie do 5, strihanie, lepenie.
morské panny - počítanie do 5
morské panny - počítanie do 5
morské panny - počítanie do 5
morské panny - počítanie do 5
In stock

Morské panny – počítanie 1 – 5

Máte doma malú milovníčku morských panien? Precvičte si s ňou počítanie do 5, strihanie a lepenie s týmto krásnym pracovným listom!

0,89

PDF Morské panny – počítanie 1 – 5 je materiál, vďaka ktorému si deti precvičia čísla 1 – 5.

Využijete ho nielen na tréning matematiky doma, ale aj v škole a školskej družine.

PDF obsahuje 3 strany veľkosti A4 s 3 hárkami – kontrolný hárok, hárok s prázdnymi okienkami a hárok s kartičkami, ktoré je potrebné vystrihnúť. Na kartičkách nájdete maľované obrázky 5 morských panien.

Vďaka tomuto pracovnému listu si deti precvičia nielen počítanie do 5, ale aj strihanie, lepenie, pozornosť a presnosť.

Máte doma malú milovníčku morských panien? V tom prípade ju určite potešia tieto pracovné listy!

Pozrite si aj ďalšie materiály zamerané na počítanie.

Copyright © Silvia Strežová 2023Všetky práva vyhradené. Tento produkt podlieha autorským právam. Beriem na vedomie, že bez výslovného písomného súhlasu autora nemôžem tento produkt ani akúkoľvek jeho časť redistribuovať, upravovať, ďalej predávať ani nikde zverejňovať. Tento produkt je určený na jedno použitie. Môžem si vytvárať kópie pre osobné použitie.