Najlepší kamaráti PDF kartičky
Najlepší kamaráti PDF kartičky
Najlepší kamaráti PDF kartičky
Najlepší kamaráti PDF kartičky
Najlepší kamaráti PDF
In stock

Najlepší kamaráti – hra pre škôlkarov

Najlepší kamaráti je didaktická hra určená pre deti v škôlkarskom veku, využijete ju v materskej škole či rodinných centrách.

2,59

Najlepší kamaráti – a kto je ten tvoj? Hra je určená pre deti v škôlkarskom veku, využijete ju v materskej škole či rodinných centrách. Hru využijete ako podpornú aktivitu ku dňu najlepších priateľov, ktorý sa oslavuje 8. júna.

PDF materiál obsahuje dve sady kartičiek:

  • 11 kartičiek vo veľkosti A6 (4 kartičky na strane veľkosti A4) s obrázkom jedného, dvoch či troch kamarátov a popisom – úlohou učiteľa je prečítať deťom, ako sa kamaráti na obrázku volajú, kto sú ich kamaráti a čo majú radi. Úlohou detí je nájsť spomínané deti v druhej sade kartičiek. (Spolu 3 strany veľkosti A4 s 11 kartičkami)
    Príklad: RUDKO A MIA: Rudko a jeho kamarátka Mia radi športujú. Rudko miluje svoj bicykel a Mia zas rada skáče cez švihadlo.
  • 20 kartičiek s obrázkom detí (spolu 10 strán vo veľkosti A4 – kartička má veľkosť A5) – úlohou detí je po prečítaní textu pedagógom nájsť medi týmito kartičkami obrázky spomenutých detí
    Príklad: Mia rada skáče cez švihadlo – deti hľadajú dievčatko, ktoré skáče cez švihadlo.

V tomto motíve nájdete aj PDF ABECEDA – plagát A3 + kartičky.

Copyright © Silvia Strežová 2023
Všetky práva vyhradené. Tento produkt podlieha autorským právam. Beriem na vedomie, že bez výslovného písomného súhlasu autora nemôžem tento produkt ani akúkoľvek jeho časť redistribuovať, upravovať, ďalej predávať ani nikde zverejňovať. Tento produkt je určený na jedno použitie. Môžem si vytvárať kópie pre osobné použitie.