pracovný list číselná pyramída
Pracovné listy pre prvý stupeň ZŠ
Pracovné listy pre prvý stupeň ZŠ
Pracovné listy pre prvý stupeň ZŠ
Pracovné listy pre prvý stupeň ZŠ
Pracovné listy pre prvý stupeň ZŠ
In stock

Pracovné listy pre prvý stupeň ZŠ

Pracovné listy pre prvý stupeň ZŠ obsahujú 30 edukačných pracovných listov, ktoré podporujú vzdelávanie a sú vhodné pre vzdelávanie detí na prvom stupni ZŠ.

3,89

Pracovné listy pre prvý stupeň ZŠ – sada 30 edukačných pracovných listov, ktoré podporujú vzdelávanie. Toto PDF využijete pri vzdelávaní detí na prvom stupni ZŠ. Niektoré úlohy zvládnu aj predškoláci.

PDF obsahuje 30 pracovných listov.

PDF plné pracovných listov s milými ilustráciami vám pomôže podporiť vaše deti pri samoštúdiu a domácom vzdelávaní (homeschooling). Vďaka tomuto PDF si spolu s deťmi precvičíte ich v škole nadobudnuté vedomosti hravou formou u vás doma.

Táto sada pracovných listov je špeciálne určená všetkým učiteľom na prvom stupni ZŠ a vychovávateľom v ŠKD.

Po zakúpení materiálu dostanete okrem pracovných listov aj sadu so správnymi riešeniami každej úlohy.

Pracovné listy pre prvý stupeň ZŠ sú zostavené podľa 5 učebných oblastí:

  • vnímanie a pozornosť,
  • numerické myslenie,
  • pamäť,
  • priestorové porozumenie,
  • logické uvažovanie.

Deti si vďaka týmto pracovným listom precvičia napríklad farby a geometrické tvary, čísla, priestorovú orientáciu, memorovanie, zapisovanie súradníc, kreslenie podľa zrkadla, zakresľovanie rotujúceho sa obrázku, rôzne postupnosti či rímske číslice a mnoho ďalšieho!

Pozrite si aj ďalšie materiály určené žiakom prvého stupňa základnej školy.

Copyright © Silvia Strežová 2023
Všetky práva vyhradené. Tento produkt podlieha autorským právam. Beriem na vedomie, že bez výslovného písomného súhlasu autora nemôžem tento produkt ani akúkoľvek jeho časť redistribuovať, upravovať, ďalej predávať ani nikde zverejňovať. Tento produkt je určený na jedno použitie. Môžem si vytvárať kópie pre osobné použitie.