predlozky trenovanie kratkych viet
predlozky trenovanie kratkych viet
predlozky trenovanie kratkych viet
predlozky trenovanie kratkych viet
predlozky trenovanie kratkych viet
predlozky trenovanie kratkych viet
In stock

PREDLOŽKY – trénujeme a tvoríme krátke vety

PDF materiál, ktorý ihneď zaujme detské oči, pomôže deťom precvičiť si predložky a tvorbu krátkych viet. Je tak krásny, že si ho deti hneď zamilujú!

3,00

Predložky môžu deti skutočne potrápiť. Ako im pomôcť? Jednoducho!

PDF materiál bol vytvorený tak, aby na prvý pohľad zaujal a potešil detské oči. Nájdete v ňom totiž krásne maľované rozprávkové obrázky, do ktorých sa vaše deti zamilujú. A s krásnym materiálom je učenie jedna radosť!

Ako sa s materiálom PREDLOŽKY pracuje?

  • 16 krásnych podložiek, vďaka ktorým si deti precvičia predložky a tvorbu krátkych viet
  • PDF obsahuje 20 strán A4, z toho 16 podložiek, na ktoré sa ukladá 48 malých kartičiek
  • úlohou dieťatka je medzi malými kartičkami vyhľadať tie s obrázkom, ktorý sa nachádza na hlavnej karte (na hlavnom obrázku), a priradiť tieto malé kartičky na správne pole. Polia sa od seba odlišujú farebne, tak ako aj kartičky – vďaka tomu viete jednoducho dieťa nasmerovať, z ktorých kartičiek vyberá do prvého políčka (ružová), kam patrí predložka (modrá) a ktoré kartičky patria na posledné políčko (zelená).
  • po uložení kartičiek na správne miesto dieťa vytvorilo vetu, napríklad „loď pláva po vode“
  • sloveso je na hlavnej karte vždy uvedené
  • pre lepšiu predstavivosť je predložka na kartičke zobrazená diagramom

Materiál je vhodný aj pre deti s NKS a prácu s autistami.

Copyright © Silvia Strežová 2023
Všetky práva vyhradené. Tento produkt podlieha autorským právam. Beriem na vedomie, že bez výslovného písomného súhlasu autora nemôžem tento produkt ani akúkoľvek jeho časť redistribuovať, upravovať, ďalej predávať ani nikde zverejňovať. Tento produkt je určený na jedno použitie. Môžem si vytvárať kópie pre osobné použitie.