farebné húseničky zložené z kartičiek s písmenami a obrázkami
farebné krúžky s rôznymi obrázkami a nožnice
farebné húseničky zložené z kartičiek s písmenami a obrázkami
farebné húseničky zložené z kartičiek s písmenami a obrázkami
farebné húseničky zložené z kartičiek s písmenami a obrázkami
In stock

PRVÉ HLÁSKY – skladačka

Precvičte si abecedu a prvé hlásky slova zábavnou formou – skladaním farebných húseničiek! Potešia vás obrázky s popisom s písaným písmom.

2,89

Precvičte si abecedu a prvé hlásky slova zábavnou formou – skladaním farebných húseničiek!

PDF Prvé hlásky obsahuje 13 strán vo veľkosti A4, na ktorých nájdete:

  • 28 kartičiek s obrázkom hlavy húseničky v rôznych farbách
  • 28 kartičiek s 28 písmenami slovenskej abecedy – pre každé písmeno je kartička s tlačeným veľkým písmenom, tlačeným malým písmenom, písaným veľkým písmenom a písaným malým písmenom – spolu teda 112 kartičiek s písmenami
  • 105 kartičiek s obrázkom a jeho popisom písaným písmom – tieto kartičky deti pripájajú k húseničke podľa začínajúcej hlásky a skladajú tak húsenicu.

Každá húsenica sa skladá z: kartička hlava + 4 kartičky s písmenom (všetky formy popísané vyššie) + niekoľko kartičiek s obrázkami

Húseničky nie sú rovnako dlhé – pri rôznych písmenách je rôzny počet kartičiek s obrázkom. Každá húsenička sa skladá z kartičiek rovnakej farby.

Aktivita je vhodná pre prváčikov a druhákov, ale i staršie deti na zopakovanie. Využijete ju aj v ŠKD či doma na precvičenie a tiež pri predškolákoch, ktorí sa zaujímajú o abecedu.

Copyright © Silvia Strežová 2023
Všetky práva vyhradené. Tento produkt podlieha autorským právam. Beriem na vedomie, že bez výslovného písomného súhlasu autora nemôžem tento produkt ani akúkoľvek jeho časť redistribuovať, upravovať, ďalej predávať ani nikde zverejňovať. Tento produkt je určený na jedno použitie. Môžem si vytvárať kópie pre osobné použitie.