pracovný list pre prvákov
pracovný list pre prvákov
In stock

PRVÝ DEŇ V ŠKOLE – pracovný list pre prváčikov

PRVÝ DEŇ V ŠKOLE – milí pedagógovia, privítajte vašich prváčikov milým pracovným listom, ktorý im v prvý školský deň pripomenie letné radovánky!

0,39

Milí pedagógovia, privítajte vašich prváčikov milým pracovným listom, ktorý im v prvý školský deň pripomenie letné radovánky!

Pracovný list je vo formáte A3, vytlačiť si ho môžete, samozrejme, aj vo veľkosti A4.

PDF obsahuje 1 stranu vo veľkosti A3, na ktorej nájdete úlohy ako bludisko, hľadanie rozdielov, počítanie zmrzlín a nanukov. Pracovný list je zároveň omaľovankou.

Pozrite si aj sadu 30 pracovných listov určených žiakom prvého stupňa ZŠ, alebo ďalšie materiály pre ZŠ.

Copyright © Silvia Strežová 2023
Všetky práva vyhradené. Tento produkt podlieha autorským právam. Beriem na vedomie, že bez výslovného písomného súhlasu autora nemôžem tento produkt ani akúkoľvek jeho časť redistribuovať, upravovať, ďalej predávať ani nikde zverejňovať. Tento produkt je určený na jedno použitie. Môžem si vytvárať kópie pre osobné použitie.