chlapec drzi papier s logopedickymi ulohami
logopedicky pracovny list na rozvoj porozumenia
logopedicky pracovny list na rozvoj porozumenia
logopedicke pracovne listy na rozvoj porozumenia
In stock

Rozvoj porozumenia – logopédia 1

Logopedický PDF materiál je zameraný na rozvoj porozumenia u detí do veku 6 rokov. Obsahuje 12 strán logopedických cvičení.

3,79

Logopedický PDF materiál Rozvoj porozumenia je zameraný na tréning porozumenia u detí do 6 roku života. Obsahuje 12 strán logopedických cvičení, na ktorých si s deťmi precvičíte ich schopnosť porozumieť zdanej úlohe či textu príbehu.

Rozvoj porozumenia je logopedická pomôcka, ktorú využijete na tréning rozvoja reči a rozprávania vašich detí. Tento PDF materiál je určený ako rodičom, tak odbornej verejnosti. Pomôže pri práci učiteľom v materskej škole, špeciálnym pedagógom, ktorí pracujú s detičkami s poruchou komunikácie (NKS) či autizmom, ale i logopédom.

PDF materiál Rozvoj porozumenia – logopédia 1 obsahuje 12 strán, na ktorých nájdete:

  • úlohy zamerané na rozvoj porozumenia podľa zadanej inštrukcie, pri ktorých sa rozlišuje poloha a množné číslo – Nájdi obrázok, na ktorom je balón nad domom / balón nad domami,…
  • úlohy zamerané na identifikovanie nezmyslov na obrázku,
  • pracovný list s 9 krásnymi obrázkami malých čarodejníc, na ktorom si deti precvičia postreh a porozumenie zadanej úlohy – Ukáž všetky obrázky, na ktorých je / nie je,…
  • pracovný list s krátkym príbehom a otázkami týkajúcimi sa príbehu.

Viete o tom, že…?

Viete o tom, že už počas prenatálneho obdobia dokážu rozlišovať reč od iných zvukov? Schopnosť porozumieť reči sa skutočne vyvíja u detí už počas ich vývinu v brušku matky. Bábätká už pred narodením a aj krátko po ňom vnímajú ľudskú reč. Dokonca reagujú na známy jazyk matky či otca.

Sluchové rozlišovacie schopnosti a sluchová pamäť sú následne nevyhnutné na rozvoj porozumenia reči.

Pozrite si aj logopedické cvičenia zamerané na fixáciu hlásky F.

Copyright © Silvia Strežová 2023
Všetky práva vyhradené. Tento produkt podlieha autorským právam. Beriem na vedomie, že bez výslovného písomného súhlasu autora nemôžem tento produkt ani akúkoľvek jeho časť redistribuovať, upravovať, ďalej predávať ani nikde zverejňovať. Tento produkt je určený na jedno použitie. Môžem si vytvárať kópie pre osobné použitie.