kartičky slnečná sústava
3-zložkové kartičky slnečná sústava
In stock

Slnečná sústava – 3-zložkové kartičky (montessori)

Poznajú vaše deti názvy všetkých planét Slnečnej sústavy, a vedia aj to, ako vyzerajú? Alebo sa to práve len učia? Tieto 3-zložkové kartičky sú ideálnou pomôckou na tréning poznania Slnečnej sústavy.

2,50

Poznajú vaše deti názvy všetkých planét Slnečnej sústavy, a vedia aj to, ako vyzerajú? Alebo sa to práve len učia? Tieto 3-zložkové kartičky Slnečnej sústavy sú ideálnou pomôckou na tréning jej poznania.

Ako sa 3-zložkové kartičky používajú?

3-zložkové kartičky sú neoddeliteľnou súčasťou Montessori pedagogiky. Ide o sadu kartičiek, ktorá obsahuje:

  • kartičky s obrázkom a názvom,
  • kartičky, ktoré obsahujú len samostatný obrázok,
  • kartičky, ktoré obsahujú len samostatný názov.

Najmenším deťom ukazujeme kartičky Slnečnej sústavy iba s obrázkom, bez uvedeného názvu. Jasne im povieme, čo obrázok zobrazuje, vďaka čomu im rozširujeme slovnú zásobu. Staršie deti si najskôr osvoja kartičky zobrazujúce obrázok a jeho pomenovanie, následne si trénujú vedomosti – ich úlohou je správne priradiť kartičku s pomenovaním ku kartičke s obrázkom a vytvoriť tak dvojice, ktoré patria k sebe.

Pozrite si aj plagáty Slnečnej sústavy:

Copyright © Silvia Strežová 2023
Všetky práva vyhradené. Tento produkt podlieha autorským právam. Beriem na vedomie, že bez výslovného písomného súhlasu autora nemôžem tento produkt ani akúkoľvek jeho časť redistribuovať, upravovať, ďalej predávať ani nikde zverejňovať. Tento produkt je určený na jedno použitie. Môžem si vytvárať kópie pre osobné použitie.