plagat stavebne vozidla a3
pracovné listy dopravné prostriedky zvieratká v pohybe zamerané na grafomotoriku detí
In stock

Stavebné vozidlá – plagát A3

Plagát vo formáte A3, ktorý poteší každého malého milovníka stavebných vozidiel. Obsahuje 5 krásne namaľovaných stavebných vozidiel aj s ich pomenovaním.

1,99

Plagát vo formáte A3, ktorý poteší každého malého milovníka stavebných vozidiel. Obsahuje 5 krásne namaľovaných stavebných vozidiel aj s ich pomenovaním.

BONUS: vrámci Európskeho týždňa mobility k tomuto PDF získavate ZADARMO aj PDF Zvieratká v pohybe (23 strán A4) zamerané na grafomotoriku!

Copyright © Silvia Strežová 2023
Všetky práva vyhradené. Tento produkt podlieha autorským právam. Beriem na vedomie, že bez výslovného písomného súhlasu autora nemôžem tento produkt ani akúkoľvek jeho časť redistribuovať, upravovať, ďalej predávať ani nikde zverejňovať. Tento produkt je určený na jedno použitie. Môžem si vytvárať kópie pre osobné použitie.