sudoku ppracovný list pre žiakov zš
sudoku ppracovný list pre žiakov zš
pracovné listy dopravné prostriedky zvieratká v pohybe zamerané na grafomotoriku detí
In stock

SUDOKU dopravné vozidlá – pracovný list pre žiakov prvého stupňa ZŠ

Dopravné vozidlá na krásnych maľovaných obrázkoch – vypracujte s deťmi tento pracovný list vhodný pre žiakov prvého stupňa ZŠ.

0,39

Dopravné vozidlá na krásnych maľovaných obrázkoch – vypracujte s deťmi pri príležitosti Európskeho týždňa mobility tento pracovný list vhodný pre žiakov prvého stupňa ZŠ.

PDF obsahuje 1 pracovný list vo veľkosti A4 so 4 úlohami SUDOKU – obrázky dole je potrebné vystrihnúť a nalepiť na správne miesto.

Tento pracovný list je špeciálne určený všetkým učiteľom na prvom stupni ZŠ a vychovávateľom v ŠKD.

BONUS: vrámci Európskeho týždňa mobility k tomuto PDF získavate ZADARMO aj PDF Zvieratká v pohybe (23 strán A4) zamerané na grafomotoriku!

Pracovný list SUDOKU je zostavený podľa 5 učebných oblastí:

  • vnímanie a pozornosť,
  • numerické myslenie,
  • pamäť,
  • priestorové porozumenie,
  • logické uvažovanie.

Pozrite si aj sadu 30 pracovných listov určených žiakom prvého stupňa ZŠ, alebo ďalšie materiály pre ZŠ.

Copyright © Silvia Strežová 2023
Všetky práva vyhradené. Tento produkt podlieha autorským právam. Beriem na vedomie, že bez výslovného písomného súhlasu autora nemôžem tento produkt ani akúkoľvek jeho časť redistribuovať, upravovať, ďalej predávať ani nikde zverejňovať. Tento produkt je určený na jedno použitie. Môžem si vytvárať kópie pre osobné použitie.