-30%
triedenie odpadu pracovny list s plastovou nadobou a odpadkami
triedenie odpadu pracovny list pre deti
triedenie odpadu pracovny list pre deti
In stock

Triedenie odpadu

Pravidlá recyklácie odpadu si vďaka tejto zábavnej hre osvoja už batoľatá, no hra dobre poslúži aj predškolákom či ako doplnok na hodinách ekológie na ZŠ.

Pravidlá triedenia odpadu by si deti mali osvojovať odmalička. Naučte ich to zábavnou formou vďaka tomuto PDF materiálu! Triedenie odpadu budú mať čochvíľa v malíčku.

Hru na triedenie odpadkov si môžete zahrať už s batoľatami, no dobre poslúži aj predškolákom. Použite túto aktivitu ako doplnok témy ekológie vo vyučovaní na základných školách.

Čo PDF Triedenie odpadu obsahuje?

  • Materiál obsahuje 5 pracovných listov, ktoré stačí vytlačiť a zalaminovať.
  • Na pracovných listoch nájdete 5 odpadových nádob určených na recykláciu plastov, papiera, skla, bio (organického) odpadu a kovov.
  • PDF tiež obsahuje 58 obrázkov odpadkov na vystrihnutie a uloženie do správnej recyklačnej nádoby.
  • Hra na triedenie odpadu pomôže deťom pochopiť proces recyklácie jednoducho a zábavne!

Na opakované použitie si vytlačené strany a vystrihnuté obrázky odpadkov zalaminujte.

Mohli by sa vám páčiť aj ďalšie pracovné listy z našej ponuky.

Copyright © Silvia Strežová 2023
Všetky práva vyhradené. Tento produkt podlieha autorským právam. Beriem na vedomie, že bez výslovného písomného súhlasu autora nemôžem tento produkt ani akúkoľvek jeho časť redistribuovať, upravovať, ďalej predávať ani nikde zverejňovať. Tento produkt je určený na jedno použitie. Môžem si vytvárať kópie pre osobné použitie.