In stock

VIANOCE – počítanie 1 – 5

Nevedia sa už vaše detičky dočkať Vianoc? Potešte ich touto úlohou vďaka ktorej si precvičia počítanie do 5, strihanie, lepenie, pozornosť a presnosť.

0,80

PDF Vianoce – počítanie 1 – 5 je materiál, vďaka ktorému si deti precvičia čísla 1 – 5.

Využijete ho nielen na tréning matematiky doma, ale aj v škole a školskej družine.

PDF obsahuje 3 strany veľkosti A4 s 3 hárkami – kontrolný hárok, hárok s prázdnymi okienkami a hárok s kartičkami, ktoré je potrebné vystrihnúť. Na kartičkách nájdete 5 maľovaných vianočných obrázkov.

Vďaka tomuto pracovnému listu si deti precvičia nielen počítanie do 5, ale aj strihanie, lepenie, pozornosť a presnosť.

Nevedia sa už vaše detičky dočkať Vianoc? V tom prípade ich určite potešia tieto pracovné listy!

Pozrite si aj ďalšie materiály zamerané na počítanie alebo na tému VIANOCE.

Copyright © Silvia Strežová 2023Všetky práva vyhradené. Tento produkt podlieha autorským právam. Beriem na vedomie, že bez výslovného písomného súhlasu autora nemôžem tento produkt ani akúkoľvek jeho časť redistribuovať, upravovať, ďalej predávať ani nikde zverejňovať. Tento produkt je určený na jedno použitie. Môžem si vytvárať kópie pre osobné použitie.