plagát tráviacej sústavy človeka v rámčeku
plagáty vnútorných orgánov PDF
plagáty tráviacej sústavy človeka PDF
plagát ženských vnútorných orgánov PDF
plagát vnútorných orgánov PDF
In stock

VNÚTORNÉ ORGÁNY tela – 3 plagáty A3

Vnútorné orgány tela – ktoré to sú? Vedia to vaše deti? Spoznať ich vám pomôžu aj tieto 3 veľké plagáty vnútorných orgánov!

2,29

Vnútorné orgány tela – ktoré to sú? Vedia to vaše deti? Spoznajte ich vďaka týmto 3-zložkovým kartičkám, a doplňte vaše vzdelávanie o Plagáty vnútorných orgánov!

PDF obsahuje 3 strany vo veľkosti A3, ktoré zobrazujú:

  • tráviacu sústavu človeka,
  • vnútorné orgány ženského tela,
  • základné vnútorné orgány ľudského tela.

Plagáty vnútorných orgánov nielen, že doplnia vzdelávanie detí v oblasti anatómie človeka, ale sú výborným doplnkom každej učebne biológie či hodiny prírodovedy. Plagáty využijete aj ako pomôcku pri domácom vzdelávaní (homeschooling).

Pozrite si aj ďalšie materiály k téme ĽUDSKÉ TELO.

Copyright © Silvia Strežová 2023
Všetky práva vyhradené. Tento produkt podlieha autorským právam. Beriem na vedomie, že bez výslovného písomného súhlasu autora nemôžem tento produkt ani akúkoľvek jeho časť redistribuovať, upravovať, ďalej predávať ani nikde zverejňovať. Tento produkt je určený na jedno použitie. Môžem si vytvárať kópie pre osobné použitie.