Vnútorné orgány tela PDF kartičky
Vnútorné orgány tela PDF kartičky montessori
Vnútorné orgány tela PDF kartičky montessori
In stock

VNÚTORNÉ ORGÁNY tela – 3-zložkové kartičky

Vnútorné orgány tela – ktoré to sú? Vedia to vaše deti? Spoznajte ich vďaka týmto 3-zložkovým montessori kartičkám, ktoré obsahujú sadu aj pre najmenších!

1,89

Vnútorné orgány tela – ktoré to sú? Vedia to vaše deti? Spoznajte ich vďaka týmto 3-zložkovým kartičkám, ktoré využijete nielen doma, ale sú výbornou pomôckou aj pre pedagógov v materských školách, základných školách a školskej družine, ale napríklad aj rôznych detských centrách či centrách voľného času.

PDF obsahuje dve sady 3-zložkových kartičiek:

  • sada pre najmenšie detičky, v ktorej sú obrázky 9 orgánov doplnené o veselé tváričky (2 strany veľkosti A4),
  • sada pre staršie deti, ktorá zobrazuje 9 základných vnútorných orgánov človeka – srdce, pečeň, pankreas, obličky, črevá, mozog, pľúca, slezina a žalúdok (2 strany veľkosti A4).

Ako sa 3-zložkové kartičky Vnútorné orgány tela používajú?

3-zložkové kartičky sú neoddeliteľnou súčasťou Montessori pedagogiky. Ide o sadu kartičiek, ktorá obsahuje:

  • kartičky s obrázkom a názvom vnútorného orgánu ľudského tela,
  • kartičky, ktoré obsahujú len samostatný obrázok orgánu ľudského tela,
  • kartičky, ktoré obsahujú len samostatný názov orgánu ľudského tela.

Najmenším deťom ukazujeme kartičky vnútorných orgánov tela iba s obrázkom, bez uvedeného názvu. Jasne im povieme, čo obrázok zobrazuje, vďaka čomu im rozširujeme slovnú zásobu. Staršie deti si najskôr osvoja kartičky zobrazujúce obrázok a jeho pomenovanie, následne si trénujú vedomosti – ich úlohou je správne priradiť kartičku s pomenovaním ku kartičke s obrázkom a vytvoriť tak dvojice, ktoré patria k sebe.

Pozrite si aj ďalšie materiály k téme ĽUDSKÉ TELO.

Copyright © Silvia Strežová 2023
Všetky práva vyhradené. Tento produkt podlieha autorským právam. Beriem na vedomie, že bez výslovného písomného súhlasu autora nemôžem tento produkt ani akúkoľvek jeho časť redistribuovať, upravovať, ďalej predávať ani nikde zverejňovať. Tento produkt je určený na jedno použitie. Môžem si vytvárať kópie pre osobné použitie.