vývoj plodu počas 9 mesiacov 3-zložkové kartičky
vývoj plodu počas 9 mesiacov
vývoj plodu počas 9 mesiacov kartičky
vývoj plodu počas 9 mesiacov kartičky
vývoj plodu počas 9 mesiacov kartičky
vývoj plodu počas 9 mesiacov plagát
vývoj plodu počas 9 mesiacov plagát
In stock

Vývoj plodu – kartičky + plagát

Predstavte deťom vývoj plodu – porozprávajte sa o tom, ako sa dieťatko vyvíja v brušku mamičky. Pomôžu vám s tým tieto krásne maľované obrázky.

4,49

Predstavte deťom vývoj plodu – porozprávajte sa s nimi o tom, ako sa dieťatko vyvíja v brušku mamičky. Materiály využijete v materskej škôlke, ale i na základnej škole či pri domácom vyučovaní (homeschooling).

PDF obsahuje 3 sady:

  • 3-zložkové kartičky zobrazujúce vývoj plodu počas 9 mesiacov – nájdete tu 10 kartičiek (0 – prvé dni vývoja, 1. – 9. mesiac vývoja), spolu 10 strán vo veľkosti A4,
  • očíslované kartičky s obrázkami jednotlivých štádií vývinu plodu v tele matky počas 9 mesiacov, spolu 10 kartičiek na 5 stranách veľkosti A4,
  • dva plagáty zobrazujúce jednotlivé štádiá vývinu plodu vo veľkosti A4 a A3.

Pozrite si aj ďalšie materiály týkajúce sa ľudského tela.

Copyright © Silvia Strežová 2023
Všetky práva vyhradené. Tento produkt podlieha autorským právam. Beriem na vedomie, že bez výslovného písomného súhlasu autora nemôžem tento produkt ani akúkoľvek jeho časť redistribuovať, upravovať, ďalej predávať ani nikde zverejňovať. Tento produkt je určený na jedno použitie. Môžem si vytvárať kópie pre osobné použitie.